Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA

Interneto svetainės www.aprangagroup.lt

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. kovo 15 d.

Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Apranga įmonių grupė, kurią sudaro Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ bei jos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojamos įmonės (išvardintos 1 skyriuje) (toliau – Apranga įmonių grupė) saugo informaciją apie Jus, tvarkydamos duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR[1]) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) atsakysime į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Taip pat galėsite susipažinti su savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, slapukų informacija bei atliekamu asmens duomenų tvarkymu Jums naudojantis interneto svetaine www.aprangagroup.lt (toliau – Interneto svetainė)

Jeigu naudojatės Interneto svetaine, laikysime, kad susipažinote su šiame Privatumo pranešime pateikta informacija ir suteikiate teisę Apranga įmonių grupei savo asmens duomenis tvarkyti Privatumo pranešime numatytomis sąlygomis. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų Interneto svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją.

 1. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ INFORMACIJOS APIE JUS APSAUGĄ?

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant Interneto svetainę, valdytojas – Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“, juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius.

Taip pat, atsižvelgiant į prekės ženklą bei 2 skyriuje nurodytus tikslus, Jūsų asmens duomenų valdytojais laikomi:

Duomenų valdytojas

 

Prekės ženklas

UAB „Apranga LT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Zara

UAB „Apranga HLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Zara Home

UAB „Apranga BPB LT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Bershka

UAB „Apranga PLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Pull&Bear

UAB „Apranga SLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Stradivarius

UAB „Apranga MLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Massimo Dutti

UAB „Apranga OLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Oysho

APB „Apranga“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Visi kiti prekės ženklai, išskyrus aukščiau išvardintus

 1. KODĖL IR KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Nr.

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

2.1

Sudarome ir vykdome su Jumis  sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles, teikiame informaciją, susijusią su sutarties vykdymu, prekių užsakymu, grąžinimu, mokėjimais ir administravimu.

Kliento, verslo partnerio, kliento ar verslo partnerio darbuotojo ar atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data arba asmens kodas. Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu papildomai gali būti tvarkomi asmens duomenys: adresas, kliento matmenys, reikalingi pagaminti užsakytą drabužį, informacija apie užsakytą drabužį.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Sutarties galiojimo metu ir 5 (penki) metai po sutarties pasibaigimo.

2.2

Pateikiate prašymą dėl sąskaitos faktūros išrašymo.

Juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, pašto kodas.

Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

10 (dešimt) metų po sąskaitos faktūros išrašymo.  

2.3

Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis

Vardas ir pavardė,  įgaliojime esanti informacija (gali būti gimimo data ar asmens kodas) įgaliojimo galiojimo data ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prisijungimo prie mūsų sistemų vardas, visa informaciją, kurią Jūs pateikiate Apranga įmonių grupei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui.

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (BAR 6 str. 1 d. f p.).

Sutarties galiojimo metu 5 (penki) metai po sutarties pasibaigimo.

2.4

Informuojame Jus apie Jums aktualias Apranga įmonių grupės parduodamas prekes, siųsdami naujienlaiškius jūsų pasirinktu kanalu (el. paštu, SMS,). Naujienlaiškius užsisakyti gali tik asmenys, sulaukę 14 metų.

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, sutikimo gavimo ar atšaukimo duomenys, klientui siųsta komunikacinė informacija, pasirinkimas paskyroje, kokiu būdu norima gauti naujienlaiškius.

Jūs galite bet kada atšaukti naujienlaiškių gavimą paspausdami atsisakymo nuorodą gautame  elektroniniame laiške.

Sutikimą gali duoti tik asmenys, sulaukę 14 metų.

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (BDAR 6 str. 1 d. a p. ir  LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 d.) Tačiau laikantis LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d. įtvirtintų sąlygų  bei neturint jūsų sutikimo, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais BDAR 6 str. 1 d. f p. siekiant savo, kaip duomenų valdytojo teisėtų interesų.

Asmens duomenys tvarkomi 4 (keturis) metus nuo sutikimo davimo nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą.

Siųsta komunikacija saugoma iki 2 (dvejų) metų nuo siuntimo datos, priklausomai nuo to, kokiu pasirinktu kanalu buvo siųsta.

2.5

Administruojame dalyvaujančių lojalumo programoje asmenų asmens duomenis bei siunčiame tiesioginės rinkodaros pranešimus bei pasiūlymus. Lojalumo programoje gali dalyvauti asmenys, sulaukę 18 metų.

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekinis ženklas, kuris domina klientą.  Duomenys apie gimimo datą reikalingi identifikuoti lojalumo programos dalyvio amžių. Taip pat tvarkoma informacija apie klientų įsigytas prekes.

Sutinkate su tuo, kad tvarkysime informaciją apie Jus (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Asmens duomenys tvarkomi 3 (tris) metus nuo paskutinio apsipirkimo pateikiant lojalumo kortelę, bet ne ilgiau nei Klientas dalyvauja lojalumo programoje arba galioja sutikimas.  Siųsta komunikacija saugoma iki 2 (dvejų) metų nuo siuntimo datos, priklausomai nuo to, kokiu pasirinktu kanalu buvo siųsta.

2.6

Kviečiame dalyvauti apklausose apie mūsų prekes ir suteiktų paslaugų kokybę. Apklausoje gali dalyvauti tik asmenys, sulaukę 14 metų.

Siekdami su Jumis susisiekti ir sužinoti jūsų nuomonę bei vertinimus renkame šiuos Jūsų duomenis: elektroninio pašto adresą, įvertinimą apie parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, Jūsų vardą ir/ar pavardę, kurių neprivaloma nurodyti.

Turime teisėtą interesą teirautis apie prekių ir paslaugų kokybę po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo (BDAR 6 str. 1 d. f p.) arba turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Duomenis saugosime 2 (dvejus) metus po apklausos pakvietimo išsiuntimo  ir pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui duomenys bus anonimizuojami be galimybės susieti su konkrečiu asmeniu.

2.7

Apranga įmonių grupės akcininkų, naudos gavėjų, valdymo ir kitų organų/komitetų narių asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslais.

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas,  elektroninio  pašto adresas, telefono numeris, pareigos, informacija apie turimus vertybinius popierius, išsilavinimas, kita veikla,  banko sąskaita ir su mokėjimais susijusi informacija bei kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti reikalaujama teisės aktų nustatyta tvarka.

Turime teisinę prievolę pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 12 str. bei LR Juridinių asmenų registro nuostatų 29 p. (BDAR 6 str. 1 c p.).

Tol kol asmuo yra Apranga įmonių grupės akcininkas, naudos gavėjas ar valdymo ar kito organo/komiteto narys bei 10 m. po Apranga įmonių grupės likvidavimo.

2.8

Pateikiate mums prašymą dėl prekės kokybės ar grąžinimo, kurį turime išnagrinėti ir vykdyti.

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), duomenys apie nekokybišką ar grąžinamą prekę, prekės grąžinimo priežastis, su prekės kokybe susiję paaiškinimai, banko sąskaitos numeris (jei reikalinga), pageidavimas dėl prekės (pakeisti, pataisyti trūkumą, sumažinti kainą, priimti atgal ir sugrąžinti pinigus) ir kiti duomenys, susiję su preke.

Turime teisinę prievolę pagal Civilinį kodeksą (prievolių teisė), LR Mažmeninės prekybos taisykles, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymą (BDAR 6 str. c punktas).

1 (vienus) metus nuo prašymo pateikimo datos, jeigu nėra ginčo tarp šalių ir duomenys nenaudojami teisiniams procesams.

2.9

Pateikiate mums bendro pobūdžio prašymą, užklausą, pasiūlymą ar skundą  Apranga įmonių grupės bendraisiais el. pašto adresais, per socialines paskyras ar kitais elektroninių ryšių kanalais.

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai,  susirašinėjimo istorija,  socialinio tinklo paskyros duomenis - paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, kita teikta informacija, susijusi su pateikta užklausa, atsakymas į užklausą.

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

1 (vienus) metus nuo prašymo, pasiūlymo ar skundo pateikimo datos.

2.10

Užtikriname Jūsų  sveikatos, gyvybės ir Apranga įmonių grupės bei Jūsų turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Apranga įmonių grupės nuomos ar nuosavybės teise valdomose parduotuvių patalpose.

Vaizdo medžiaga (įrašymas be garso)

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Iki 30 kalendorinių dienų.

2.11

Turime tikslą Jus tinkamai identifikuoti, kad jūsų prekės būtų pristatytos tinkamiems adresatams, kai pasirenkate atsiimti prekę mūsų parduotuvėse.

Kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siuntos užsakymo numeris, pirkimo duomenys.

Turime teisėtą interesą  BDAR 6 str. 1 d. f p. Tinkamai įsitikinti dėl kliento  arba kito prekes atsiimančio asmens tapatybės tam, kad prekės būtyų perduotos tinkamam asmeniui

Prekės atidavimo metu.

2.12

Statistikos tyrimų ir duomenų analizės atlikimas lojalumo programos vykdymo tikslais.

Gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas parduotuvėje prekes, prekių ženklas.

Atlikdami statistikos ir rinkos tyrimus mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės tikslais mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Ši duomenų analizė neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Turime teisėtą interesą tobulinti ir plėsti paslaugų teikimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3 (trejus) metus nuo įsigytos prekės.

2.13

Bendraudami su Jumis, organizuodami konkursus, žaidimus mūsų socialinių tinklų:

Facebook paskyroje

Apranga Group | Vilnius | Facebook,  Apranga | Facebook,  Aprangos galerija | Facebook,

City men&women | Vilnius | Facebook,

ALDO Shoes | Facebook.

Instagram paskyroje   Apranga Group (@aprangagroup) • Instagram photos and videos;   APRANGA - visiems (n)orams (@_apranga_) • Instagram photos and videos;

Aprangos Galerija (@aprangosgalerija) • Instagram photos and videos;

CITY men & women (@city_menandwomen) • Instagram photos and videos;

Mados linija | Vilnius (@madoslinija) • Instagram photos and videos.

LinkedIn paskyroje

Apranga Group: My Company | LinkedIn

YouTube kanale  //www.youtube.com/@aprangagroup5748">APRANGA Group - YouTube;

APRANGA - YouTube;

CITY MEN&WOMEN - YouTube;

Aprangos Galerija - YouTube.

TikTok kanale

//www.tiktok.com/@aprangagroup">Apranga group (@aprangagroup) | TikTok.

Tvarkysime mūsų paskyrose Jūsų pateiktus Jūsų socialinio tinklo paskyros duomenis - paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Jūsų išreikštas reakcijas („patiktukus“) paskelbtai informacijai, Jūsų paliktus komentarus, mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį (pvz. jei komentaruose pasidalinsite nuotraukomis ar video įrašais).

Žaidimų, konkursų organizavimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip, kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime.

Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose galite įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka.

Jūsų pateiktus  asmens duomenis  tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.). - informuoti apie vykstančias naujienas, bendrauti su mūsų sekėjais ir socialinių puslapių lankytojais, statistinės informacijos pagrindu mūsų teikiamą informaciją ir kitą paskyrose atliekamą veiklą pritaikyti paskyros lankytojų poreikiams.

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate atlikdami tam tikrus veiksmus socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir saugomi socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka ir terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos. Daugiau informacijos apie socialinių tinklų privatumą galite rasti duomenų valdytojų privatumo pranešimuose:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies

Instagram:

Instagram Privacy | About Instagram

LinkedIn

LinkedIn Privacy Policy;

Youtube (vadovaujasi Google privatumo nuostatomis):

Privacy Policy – Privacy & Terms – Google;

TikTok:

Privacy Policy | TikTok.

 

2.14

Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto puslapio veikimą bei siekiame sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas interneto puslapyje siūlomas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir sukurti naujas.

IP adresas, operacinės sistemos versija, įrenginio, kurį naudojate, parametrai, sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, kiti statistiniai duomenys ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus Jūsų įrenginyje (plačiau apie naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų privatumo pranešime)

Būtinieji slapukai tvarkomi turint teisėtą interesą (stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, gerinti ir kurti naujas paslaugas, užtikrinti, kad Apranga įmonių grupės interneto puslapis veiktų kokybiškai saugiai bei jame apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (BDAR 6 str. 1 d. f p.), visi kiti slapukai tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu, kurį bet kada galite atšaukti Slapukų privatumo pranešime nurodytais būdais (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

Iki 2 metų (plačiau apie naudojamų slapukų saugojimo terminus rasite Slapukų privatumo pranešime).

2.15

Pasitikėjimo linijos kanalais [email protected] ir [email protected]  pateikiate mums informaciją dėl galimo sukčiavimo, korupcinio pobūdžio ar kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų pažeidimų.

Tvarkomi asmens duomenys nurodyti paties asmens – vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos, teikiamo pranešimo turinys, nuotraukos, vaizdo įrašai, susijusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, kontaktai.

Turime teisėtą interesą (vykdyti sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų ir kitų pažeidimų prevenciją - užkirsti kelią daromoms veikoms, imtis priemonių veikoms ateityje išvengti ir pan.) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Kol vyksta pranešimo tyrimas, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 3 (vienus) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą priėmimo dienos. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą arba kaip tai aprašyta 2.16 punkte.

2.16

Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose.

Visa šiame Privatumo pranešime paminėta informacija, pvz.  vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. paštas, įgaliojimai, ryšys su teismo/ ikiteisminio proceso dalyviu, visi asmenims siųsti dokumentai ir jų priedai, asmenų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai, informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius. Taip pat gali būti tvarkomi specialiųjų kategorijų duomenys,  jeigu jie susiję su teisiniu procesu.

Turime teisėtą interesą (apginti Apranga įmonių grupės teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.). bei  tam tikri duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.).

5 metai po teisinių procesų pasibaigimo/ įsiteisėjimo / galutinio įvykdymo (priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau).

2.17

Pateikiate prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises numatytas BDAR ir užtikriname prašymo įgyvendinimo vykdymą.

Priklausomai nuo to, kokius asmens duomenis pateikiate: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, tabelio numeris, juridinio partnerio kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, prašymo data, prašymo vieta, nurodytas atsakymo į prašymą pateikimo būdas, prašymo turinys ir kita informacija, pateikta duomenų subjekto prašyme, atsakymas duomenų subjektui, kita informacija, susijusi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu.

Turime teisinę prievolę (užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą –  (BDAR III skyrius)

Prašymai saugomi 5 metus nuo atsakymo pateikimo dienos.

2.18

Atliekame darbuotojų atrankas, organizuojame įdarbinimo procesą (platesnis kandidatų asmens duomenų rinkimo tikslų sąrašas pateikiamas Kandidatų privatumo pranešime).

Visa Kandidatų privatumo pranešime išvardinta informacija.

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.) arba duomenis tvarkome turint teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.), arba siekiant sudaryti su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.) bei tam tikrus duomenis privalome rinkti pagal LR įstatymus (BDAR 6 str. 12 d. c p., 9 str. 2 d. b p.).

Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai nurodyti Kandidatų privatumo pranešime.

 

 1. IŠ KUR GAUNAME INFORMACIJĄ APIE JUS IR KOKIĄ INFORMACIJĄ PRIVALOTE MUMS PATEIKTI?

       Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos apie Jūsų asmens duomenis, galime gauti, pavyzdžiui, iš juridinių asmenų, kuriuos atstovaujate.

Prašome peržiūrėti atsakymą į 2 skyrių aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

 • sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus;
 • Jums nepateikus nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.
 1. KAM PERDUODAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

 

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

 • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Apranga įmonių grupei priklausančioms įmonėms, kai jos atsakingos už tam tikrų konkrečių joms priskirtų funkcijų vykdymą;
 • reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • trumpųjų SMS žinučių ir naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Jūsų sutikimo pagrindu Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Jūsų pasirinktiems mūsų franšizės partneriams, pavyzdžiui, Max Mara Fashion grupės įmonėms (Max Mara s.r.l.,), tam, kad būtų teikiama informacija apie pasiūlymus, susijusisu su nuolaidomis, akcijomis, išpardavimais.

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

 1. AR JŪSŲ DUOMENYS BUS PERDUODAMI UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ[2]?

 

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 4 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;
 • su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
 • pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 

 1. KOKIAS TEISES TURITE?
 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. pašto adresu [email protected] arba atsiuntę duomenų subjekto prašymą el. pašto adresu: [email protected] Lietuvoje.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimą dėl pasiūlymų ir informacijos apie prekes gavimo Jūs galite koreguoti (atšaukti ar iš naujo suteikti) savo paskyroje, skiltyje Naujienlaiškiai. Siųsdami duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku ar kita forma, suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolesnio tokios informacijos gavimo. Informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

 • Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje - Valstybinėi duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: [email protected] ).

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis paslaugomis. 

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. 

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

 • Teisė nesutikti su visiškai automatizuotu asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums.

 1. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 6 punkte nurodytas savo teises, galite:

 • asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas)[3] į Apranga įmonių grupės registruotą buveinę arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais adresais (pateikiant prašymą paprašysime jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • išsiųsti Apranga įmonių grupei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais pašto adresais (jei jūs nesate mūsų klientas, prie Prašymo prašome pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
 • pateikti Apranga įmonių grupei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (Prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 • teikiant prašymą per atstovą – prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka bei kontaktiniai duomenys, kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo;
 • duomenų valdytojas, gavęs prašymą ir įvertinęs savo veiklos specifiką, prašymo turinį bei turimą informaciją apie Duomenų subjektą, gali papildomai paprašyti Duomenų subjekto identifikuoti save papildomomis priemonėmis ar būdais, jeigu kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės nustatymo;

 

 1. AR JUS PROFILIUOJAME IR PRIIMAME AUTOMATIZUOTUS SPRENDIMUS?

 

Apranga įmonių grupė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume kelią nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimui.

 

 1. AR INTERNETO PUSLAPYJE YRA NAUDOJAMI SLAPUKAI?

 

Taip, mes naudojame slapukus Interneto svetainėje, daugiau apie naudojamus slapukus galite rasti Slapukų privatumo pranešime.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Slapukai įrašomi tik tuomet, jeigu Jūs pagrindiniame Interneto svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas. 

Analizės ir kitais tikslais, Jums sutikus, naudojame trečiųjų šalių (pvz., Google Analytic, Facebook) paslaugas. Šiuo atveju prieigą turime tik prie apibendrintų duomenų ir nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį, tačiau paslaugų teikėjas ir kitos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip Google ir kitos trečiosios šalys tvarko jūsų asmens duomenis rasite jų privatumo politikose (Google privatumo politiką rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Facebook, rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies).

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite valdyti slapukus ir kaip juos pašalinti iš savo įrenginio rasite Slapukų privatumo pranešime.

 1. KAIP SUSISIEKTI SU DUOMENŲ VALDYOTJU AR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU?

 

          Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, galite kreiptis į atitinkamą duomenų valdytoją (sąrašas nurodytas 1 skyriuje):

 • adresu Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius, el.p. [email protected], tel. +37052390808;
 • Duomenų apsaugos pareigūną, adresu Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius, tel. +370 5 232 1015, el. pašto adresu [email protected].

 

 1. PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

 

Pasiliekame teisę keisti Privatumo pranešimą, informuodami apie pasikeitimus arba papildymus Interneto svetainėje.

 

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

[3] Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama šioje nuorodoje.

Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA

Interneto svetainės www.aprangagroup.lt

SLAPUKŲ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. kovo mėn. 15 d.

Siekiant Jums pritaikyti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą, taip pat svetainės naudojimo informaciją bendrinti su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ (toliau – Bendrovė) savo interneto svetainėje www.aprangagroup.lt (toliau – Interneto svetainė) naudoja slapukus, kuriuos detaliai aprašo šiame slapukų privatumo pranešime. Bendrovė taip pat naudojasi trečiosios šalies paslaugomis, kuri padeda identifikuoti puslapyje esančius slapukus bei pateikti apie juos aiškią, aktualią informaciją, leisti lengvai valdyti pasirinktus slapukus.

 1. KAS YRA SLAPUKAI IR KAM JIE REIKALINGI?

 

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir visus kitus. Slapukai įrašomi tik tuomet, jeigu Jūs pagrindiniame Interneto svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, kuriems sutikimas nėra privalomas. 

 1. BŪTINIEJI SLAPUKAI

Būtinieji slapukai Interneto svetainėje reikalingi jos tinkamam veikimui užtikrinti, taip pat tam, kad galėtumėte joje naršyti ir būtų išsaugoti Jūsų pasirinkimai ir nustatymai, kurie pagerina Jūsų naršymo patirtį (teisinis pagrindas – teisėti duomenų valdytojo interesai BDAR 6 str. 1 d. f p.). Be šių slapukų Interneto svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Interneto svetainėje naudojami būtinieji slapukai išvardinti pirmoje slapukų privatumo pranešimo lentelėje.

 1. FUNKCINIAI (NUOSTATŲ) SLAPUKAI

Funkciniai slapukai Interneto svetainėje reikalingi jos tinkamam veikimui užtikrinti, taip pat tam, kad Interneto svetainė įsimintų informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – Sutikimas BDAR 6 str. 1 d. a p.). Interneto svetainėje naudojami funkciniai slapukai išvardinti antroje slapukų privatumo pranešimo lentelėje.

 1. STATISTIKOS IR ANALIZĖS SLAPUKAI

Statistikos ir analizės slapukai renka anoniminę informaciją apie Jus ir teikia ataskaitų formatu svetainės valdytojams informaciją, kuri padeda tobulinti teikiamas paslaugas, stebi kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai tvarkomi remiantis sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Interneto svetainėje naudojami statistikos ir analizės slapukai išvardinti trečioje slapukų privatumo pranešimo lentelėje.

 1. RINKODAROS SLAPUKAI

 

Rinkodaros slapukai naudojami pažinti Interneto svetainės lankytoją, rodyti atskiram naudotojui pritaikytą ir jį dominančią informaciją. Šie slapukai tvarkomi remiantis sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Interneto svetainėje naudojami rinkodaros slapukai išvardinti ketvirtoje slapukų privatumo pranešimo lentelėje.

 1. NEKLASIFIKUOTI SLAPUKAI

Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų tiekėjais arba kurie laukia savo peržiūros ir patvirtinimo iki kol jie bus priskirti į tam tikrą aukščiau išvardintą slapukų rūšį.

 1. SLAPUKŲ INFORMACIJOS PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Analizės, drabužių dydžių nustatymo ir kitais tikslais naudojame trečiųjų šalių (pvz., Google Analytic, Facebook, Prime AI, Cookiebot) paslaugas. Šiuo atveju prieigą turime tik prie apibendrintų duomenų ir nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį, tačiau paslaugų teikėjas ir kitos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip Google ir kitos trečiosios šalys tvarko jūsų asmens duomenis rasite jų privatumo politikose (Google privatumo pranešimą rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Facebook, rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies), Cookiebot privatumo pranešimą rasite čia https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/ .

 1. KAIP GALIU VALDYTI SLAPUKUS?

Apsilankę Interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti pačioje Interneto svetainėje ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus naršyklėje. Interneto svetainėje galite atsisakyti neprivalomų slapukų naudojimo, kurie nėra privalomi, tačiau Interneto svetainė gali neveikti pilnu funkcionalumu, pavyzdžiui negalėsite naudotis pokalbių lange pagalba perkant.

Savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės ir mobiliojo telefono.

Jei nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą, juos naudoti pakeitę nustatymus Interneto svetainėje ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant) www.aprangagroup.lt/ gali neveikti tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti privalomų slapukų.

Taip pat slapukus valdyti galite Slapukų privatumo pranešimo 11 punkte „Mano informacija šioje Interneto svetainėje“.

 1. KAIP PAŠALINTI SLAPUKUS IŠ SAVO ĮRENGINIO?

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus. Taip pat savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

Slapukų nustatymai Internet Explorer

Slapukų nustatymai Mircrosof Edge

Slapukų nustatymai Firefox

Slapukų nustatymai Chrome

Slapukų nustatymai Safari web ir iOS

Pakartotinai pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje https://www.allaboutcookies.org/ ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

 1. KAIP SUSISIEKTI SU BENDROVE AR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU?

 

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, galite kreiptis į duomenų valdytoją APB „APRANGA“:

 • adresu Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius, el.p. [email protected], tel. +37052390808;
 • Duomenų apsaugos pareigūną, adresu Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius, tel. +370 5 232 1015, el. pašto adresais [email protected].
 1. MANO INFORMACIJA ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE

Išsamiau sužinoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą galite Bendrovės Privatumo pranešime.

Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: www.aprangagroup.lt

Jūsų dabartinė slapukų būsena:

Jūsų sutikimo ID: 

Jūsų sutikimo data: 

Pakeiskite savo sutikimą  |  Atšaukti sutikimą

Slapukų aprašas paskutinį kartą atnaujintas: atnaujino Cookiebot:

(Slapukų aprašo lentelė pagal aukščiau paminėtas rūšis, atnaujinama kartą į mėnesį)

 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia