Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą - kaip renkame, tvarkome, saugome Jūsų asmens duomenis. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame savo klientų ir kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) privatumą ir saugome asmens duomenis.
1. Duomenų valdytojas
Informacija apie Jūsų duomenų valdytoją pagal prekės ženklą:

Duomenų valdytojas

Prekės ženklas

UAB „Apranga LT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Zara

UAB „Apranga HLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Zara Home

UAB „Apranga BPB LT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Bershka

UAB „Apranga PLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Pull&Bear

UAB „Apranga SLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Stradivarius

UAB „Apranga MLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Massimo Dutti

UAB „Apranga OLT“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Oysho

APB „Apranga“, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius

Visi kiti prekės ženklai, išskyrus aukščiau išvardintus


2. Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
2.1. Sutarčių su klientais ir verslo partneriais sudarymas ir vykdymas, apskaitos reikalavimų vykdymas, ikisutartinių santykių užmezgimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Sutarčių su klientais ir verslo partneriais (fiziniais ir juridiniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas, ikisutartinių santykių užmezgimas (gali būti tvarkomi visi toliau nurodyti asmens duomenys arba keli iš jų): kliento, verslo partnerio, kliento ar verslo partnerio darbuotojo ar atstovo vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris, gimimo data arba asmens kodas. Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu papildomai gali būti tvarkomi asmens duomenys: adresas, kliento matmenys, reikalingi pagaminti užsakytą drabužį, informacija apie užsakytą drabužį.

Kliento asmens duomenų kategorijos, kurios tvarkomos konkrečiu atveju, priklauso nuo sutarties, kuri sudaroma ir vykdoma, pobūdžio. Bet kokiu atveju tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kiek jų reikalinga tam, kad būtų įvykdyta sutartis arba tinkamai laikomasi teisės aktų reikalavimų.

Apskaitos reikalavimų vykdymas: išrašant sąskaitas tvarkomi asmens duomenys - vardas, pavardė, adresas ir kiti duomenys, jeigu to pageidauja klientas. Administruojant gautas sąskaitas tvarkomi tie asmens duomenys, kuriuos privaloma pateikti pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.


2.2. Tiesioginė rinkodara ir dalyvavimas lojalumo programoje

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutikimas

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paskyros socialiniame tinkle duomenys, prekinis ženklas, kuris domina klientą. Vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys reikalingi tam, kad identifikuotume į mus besikreipiantį asmenį, kai reikalinga suteikti papildomą informaciją, pametama lojalumo kortelė ar kitais panašiais atvejais. Duomenys apie gimimo datą ir adresą tvarkomi tik tais atvejais, kai asmuo sutinka juos pateikti, taip pat informaciją teikiant parduotuvių, įtrauktų į Prestižo, City ir Karen Millen lojalumo programas, klientams.

Taip pat tvarkoma informacija apie klientų įsigytas prekes, kai tiesioginės rinkodaros turinio informacija teikiama lojalumo programos dalyviams arba kai asmuo sutinka gauti informaciją apie pasiūlymus, susijusius su nuolaidomis, akcijomis, išpardavimais, naujomis kolekcijomis ir renginiais, skirtus lojalumo programų dalyviams.


2.3. Asmens duomenų perdavimas franšizės partneriams

Kai su tuo sutinkate, asmens duomenys perduodami franšizės partneriams, kuriems priklauso Max Mara, Marella, Marina Rinaldi, Pennyblack ir Weekend Max Mara prekės ženklai (Max Mara s.r.l., Marella S.r.l., MANIFATTURE DEL NORD s.r.l., MARINA RINALDI s.r.l. ar kitoms Max Mara Fashion grupės įmonėms) tam, kad jos galėtų pagerinti Jūsų aptarnavimo kokybę. Jūsų sutikimo pagrindu elektroninio pašto adresas gali būti perduodamas franšizės partneriui, kuriam priklauso MANGO prekės ženklas (PUNTO FA, S.L.) tam, kad būtų teikiama informacija apie MANGO parduotuvių pasiūlymus, susijusius su nuolaidomis, akcijomis, išpardavimais.


Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutikimas

Vardas, pavardė, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.


2.4. Bendrovės akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslais

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie turimus vertybinius popierius ir kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti reikalaujama teisės aktuose


Teisinių pareigų vykdymas šiuo atveju apima:

  • teisines pareigas, susijusias su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita, mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymu;
  • teisines pareigas, susijusias su Bendrovės valdymo organų suformavimu, jų veiklos organizavimu, Bendrovės valdymo organų ir jų narių duomenų pateikimu viešiesiems registrams ir registravimu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų taikymu.

2.5. Žaidimų ar konkursų organizavimas, laimėtojų nustatymas, paskelbimas ir prizų laimėjimo administravimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutikimas, sutarties vykdymas

Vardas, pavardė, socialinių tinklų vartotojo vardas, telefono numeris, tlektroninis paštas, kvito data ir numeris, kiti su konkursu ar žaidimu susiję duomenys (nuotrauka, kt.).

Laimėjimo atveju: vardas, pavardė, asmens kodas arba paso numeris, arba asmens tapatybės kortelės numeris, prizo ar kitos dovanos vertė.

Atsižvelgiant į žaidimo ar konkurso sąlygas, gali būti visi prieš tai nurodyti asmens duomenys ar keli iš jų.


2.6. Elektroninės prekybos vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutikimas, sutarties vykdymas

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, mokėjimo būdas, mokėjimo kortelės turėtojo duomenys, mokėjimo kortelės numeris, kortelės galiojimo data, pristatymo adresas, įsigytos prekės, jų kaina, įsigijimo data ir laikas, paskyros registravimo elektroninėje parduotuvėje metu pateikti prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), pirkinių krepšelio duomenys, asmens dokumento numeris, jeigu atvykstama atsiimti užsakytos prekės į parduotuvę.


2.7. Vaizdo stebėjimas siekiant apsaugoti turtą

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Teisėtas interesas apsaugoti turtą

Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai.


2.8. Prašymų dėl prekės grąžinimo nagrinėjimas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), duomenys apie grąžinamą prekę, prekės grąžinimo priežastis, banko sąskaitos numeris. Kontaktiniai duomenys ir duomenys apie banko sąskaitos numerį tvarkomi tik tam tikrais atvejais, kai tai reikalinga ir būtina. Kai grąžinama nekokybiška prekė, prašoma pateikti duomenis apie kliento vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį arba elektroninio pašto adresą), pageidavimą dėl prekės (pakeisti, pataisyti trūkumą, priimti atgal ir sugrąžinti pinigus). Atsižvelgiant į tai, kokie teisiniai reikalavimai taikomi konkrečioje situacijoje, gali būti prašoma pateikti ne visus, o dalį prieš tai išvardintų asmens duomenų. Prašyme ar su juo gali būti teikiami ir kiti, su prašymu susiję, duomenys (pirkimo kvito duomenys, kita informacija).


2.9. Kitų prašymų, užklausų ir skundų nagrinėjimas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), užklausos, prašymo ar skundo turinys (įvykis, jo aplinkybės, kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, lojalumo kortelės numeris, kita informacija).

Kiti, su užklausa, prašymu ar skundu pateikiami dokumentai, duomenys (pirkimo kvito duomenys, kita informacija).


2.10. Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir kandidatūros vertinimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutikimas

Bendro pobūdžio kandidato į darbuotojus asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, duomenys apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, pasiekimai), informacija apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbas, kurias kandidatas moka, ir jų mokėjimo lygį, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose.

Kandidato į darbuotojus pageidavimai: pareigos, kurios domina, pageidaujamas darbo grafikas, pageidaujamas darbo laikas per dieną ar savaitę, kita informacija, kurią kandidatas pateikia skiltyje „Komentarai“.

Darbdavių atsiliepimai apie kandidatą į darbuotojus, rekomendacijos: asmuo, kuris pateikia atsiliepimą ar rekomendaciją, jo kontaktiniai duomenys, atsliepimo ar rekomendacijos turinys.

Kandidato į darbuotojus vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu į darbuotojus suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) nuomonės, pastebėjimai, kandidato testavimo (jei jis vykdomas) rezultatai.

Specialių kategorijų asmens duomenys renkami tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.


2.11. Kandidatų į darbuotojus duomenų bazės administravimas ir darbo pasiūlymų teikimas

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis gauname iš paties kandidato į darbuotojus arba iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų.


Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutikimas

Bendro pobūdžio kandidato į darbuotojus asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, duomenys apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, pasiekimai), informacija apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbas, kurias kandidatas moka, ir jų mokėjimo lygį, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose.

Kandidato į darbuotojus pageidavimai: pareigos, kurios domina, pageidaujamas darbo grafikas, pageidaujamas darbo laikas per dieną ar savaitę, kita informacija, kurią kandidatas pateikia skiltyje „Komentarai“.

Darbdavių atsiliepimai apie kandidatą į darbuotojus, rekomendacijos: asmuo, kuris pateikia atsiliepimą ar rekomendaciją, jo kontaktiniai duomenys, atsliepimo ar rekomendacijos turinys.

Kandidato į darbuotojus vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu į darbuotojus suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) nuomonės, pastebėjimai, kandidato testavimo (jei jis vykdomas) rezultatai.

Specialių kategorijų asmens duomenys renkami tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.


3. Iš kur gauname asmens duomenis ir kokiais atvejais Jūsų asmens duomenis perduodame?

Daugeliu atveju asmens duomenys pateikiami tiesiogiai paties duomenų subjekto. Kai kuriais atvejais asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų asmenų - įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų.

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose. Mes perduodame jūsų asmens duomenis, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenų perdavimas franšizės partneriams, tiesioginės rinkodaros ir dalyvavimo lojalumo programose tikslu

Jūsų sutikimo pagrindu, kai tai būtina tam, kad galėtume Jums pateikti informaciją apie nuolaidas, akcijas, išpardavimus ir naujas kolekcijas, užtikrinti Jūsų duomenų galimybę dalyvauti mūsų lojalumo programose, Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

  • APRANGA grupei priklausančioms įmonėms, kai jos atsakingos už tam funkcijų, būtinų pasiūlymų Jums pateikimui, vykdymą;
  • reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Jūsų sutikimo pagrindu taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami mūsų partneriams - Max Mara Fashion grupės įmonėms ir PUNTO FA, S.L. Daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą mūsų partneriams – 1.3. p. „Asmens duomenų perdavimas franšizės partneriams“.

Asmens duomenų perdavimas atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo, kandidatų į darbuotojus duomenų bazės administravimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslais

Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz., personalo atrankos, vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir kt.). Taip pat galime kandidatų į darbuotojus asmens duomenis perduoti kitoms Apranga grupei priklausančioms įmonėms, jeigu jos dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo procesuose. Kai tvarkome asmens duomenis administravimo kandidatų duomenų bazėje ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu, galime perduoti kandidato į darbuotojus asmens duomenis kitoms Apranga grupei priklausančioms įmonėms, jeigu atitinkamo asmens kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai šiose bendrovėse užimti. Bet kokiu atveju asmens duomenys teikiami tik tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

4. Kokias teises turi duomenų subjektas ir kaip jas gali įgyvendinti?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje https://vdai.lrv.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Informacija apie šių teisių įgyvendinimo tvarką teikiama el. pašto adresu [email protected].


5. Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Mes saugome asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai to reikia tam, kad bendrovė apsigintų nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.


Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų saugojimo terminas

Sutarčių su klientais ir verslo partneriais sudarymas ir vykdymas, apskaitos reikalavimų vykdymas, ikisutartinių santykių užmezgimas

Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Tiesioginė rinkodara

Pasiūlymų siuntimo lojalumo programos dalyviams tikslu asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo pateikiant lojalumo kortelę, bet ne ilgiau, nei Klientas dalyvauja lojalumo programoje arba galioja sutikimas, atsižvelgiant į tai, kuris terminas trumpesnis. Kitais atvejais asmens duomenys tvarkomi 4 metus nuo sutikimo davimo dienos arba tol, kol galioja sutikimas, atsižvelgiant į tai, kuris terminas trumpesnis.

Dalyvavimo lojalumo programoje administravimas

3 metai nuo paskutinio apsipirkimo pateikiant lojalumo kortelę arba tol, kol galioja sutikimas, atsižvelgiant į tai, kuris terminas trumpesnis.

Asmens duomenų perdavimas franšizės partneriams

Ne ilgiau, nei nurodyta sutikime.

Bendrovės akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslais

Ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, taip pat atsižvelgiant į juose numatytus senaties terminus.

Žaidimų ar konkursų organizavimas, laimėtojų nustatymas, paskelbimas ir prizų laimėjimo administravimas

1 metai nuo duomenų pateikimo, taip pat tinkamo reikalavimų, susijusių su buhalterine apskaita, vykdymo tikslu teisės aktuose numatytą laikotarpį.

Elektroninės prekybos vykdymas

Tol, kol naudojamasi paskyra. Jeigu teisės aktai numato ilgesnį duomenų saugojimo terminą, taikomas teisės aktuose numatytas terminas.

Vaizdo stebėjimas siekiant apsaugoti turtą

Iki 30 kalendorinių dienų

Užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimas, įskaitant prašymus dėl prekės grąžinimo

12 kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo išnagrinėjimo dienos

Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir kandidatūros vertinimas

Jeigu teikdamas savo asmens duomenis asmuo nurodo darbo poziciją, į kurią pageidauja kandidatuoti, jo asmens duomenys saugomi tol, kol vykdoma atranka į pasirinktą (-as) darbo vietą (-as). Jeigu teikdamas savo asmens duomenis asmuo nenurodo darbo pozicijos, į kurią pageidauja kandidatuoti, jo asmens duomenys saugomi tol, kol vykdoma atranka į jam siūlomą (-as) darbo vietą (-as), bet ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Kandidatų į darbuotojus duomenų bazės administravimas ir darbo pasiūlymų teikimas

2 metai


6. Privatumo politikos nuostatų keitimas

Pasiliekame teisę keisti šios Privatumo politikos nuostatas. Pranešimas apie šios Privatumo politikos nuostatų pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas svetainėje www.aprangagroup.lt.

Ši Privatumo politikos versija atnaujinta 2019 m. liepos 23 d.

STATISTINIŲ SVETAINĖS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną.

KOKIAS SLAPUKŲ RŪŠIS NAUDOJAME?

Mūsų tinklapyje naudojami būtinieji slapukai (filtravimo nustatymų, prisijungimo prisiminimo ir kiti), kurie užtikrina svetainės veikimą ar palengvina naudojimąsi ja, funkciniai slapukai ir analitiniai slapukai, kurie įrašomi naudojantis „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, padedančia išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Taip pat mūsų tinklalapyje gali būti naudojami trečiosios šalies slapukai, kai jūs susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, per reklamjuostes arba tada, kai lankotės mūsų svetainėje. Analitiniai slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, pamatyti, kaip lankytojai juda svetainėje jos naudojimosi metu. Ši informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Slapukų gauta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine yra saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal teisės aktų reikalavimus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

KĄ DARYTI, JEI NENORITE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

TAISYKLIŲ KEITIMAS 

Pasiliekame teisę keisti Slapukų naudojimo taisyklių nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia Slapukų naudojimo taisyklių versija bus skelbiama mūsų interneto svetainėje.  

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia