Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: [email protected]

APB „Apranga“ be pagrindinių rodiklių apibrėžtų ir taikomų pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) finansinėse ataskaitose taip pat pateikia pagrindinius finansinius rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis. Šie rodikliai vadinami alternatyviais veiklos rodikliais (AVR).

APB „Apranga“ mano, kad alternatyvūs veiklos rodikliai yra svarbi papildoma informacija investuotojams ir kitiems finansinės atskaitomybės ir kitos reglamentuojamos informacijos naudotojams. Nepaisant to, AVR turėtų būti laikomi informacijos, parengtos pagal TFAS, papildymu, o ne jos pakeitimu. AVR neturėtų būti pabrėžiami, išskiriami ar sureikšminami labiau nei tiesiogiai su finansinėmis ataskaitomis susiję rodikliai.

Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB „Apranga“ pateikia naudojamų AVR apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą.

 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio formulė bei dedamosios

Rodiklio reikšmė ir interpretavimas

EBITDA

Laikotarpio pelnas neatskaičiavus palūkanų, pelno mokesčio, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų
Alternatyvus skaičiavimas:
Veiklos pelnas (EBIT) neatskaičiavus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų

 

EBITDA vertintinas kaip svarbus rodiklis, kuris padeda investuotojams įvertinti pelno kūrimo potencialą prieš investicijas į ilgalaikį turtą. Jis taip pat parodo galimybę grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas
EBITDA pelningumas, %


EBITDA / Pardavimų pajamos
Parodo įmonės veiklos efektyvumą ir naudojamas to paties verslo sektoriaus įmonių palyginimui
Veiklos pelnas (EBIT)
Laikotarpio pelnas neatskaičiavus palūkanų ir pelno mokesčio sąnaudų
Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, kuris parodo įmonės galimybes uždirbti pelną, neatsižvelgiant į finansavimo būdą (pvz. iš akcinio kapitalo ar banko skolų)
Veiklos pelningumas, %


EBIT / Pardavimų pajamos
Parodo įmonės veiklos efektyvumą ir naudojamas to paties verslo sektoriaus įmonių palyginimui
Grynosios investicijos


Ilgalaikio turto įsigijimai – Ilgalaikio turto perleidimas
APB „Apranga“ veikloje dažnai dalis investicijų į parduotuvės įrengimą yra perleidžiama patalpų savininkui. Todėl, kad atspindėti realią įtaką pinigų srautams bei veiklos sąnaudoms (nusidėvėjimo dydžiui), yra tikslinga naudoti grynųjų investicijų rodiklį
Grynoji skola


Paskolos – Pinigai
(iš trumpalaikių ir ilgalaikių finansinių įsipareigojimų atimama pinigų ir pinigų ekvivalentų suma)
Parodo realų įsiskolinimų finansinėms institucijoms dydį
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis, %
Grynoji skola / Nuosavas kapitalas (laikotarpio pabaigoje)
Parodo finansinių skolų lygį, lyginant su nuosavu kapitalu. Šis rodiklis naudojamas kaip kapitalo struktūros ir finansinio sverto grupės rodiklis. Rodiklis parodo rizikos arba finansinio įsiskolinimo lygį. Didesnė šio rodiklio reikšmė reiškia prastesnį įmonės mokumą.
Vienai akcijai tenkantis pelnas (EPS)Laikotarpio pelnas / Akcijų skaičius
EPS rodiklis – tai įmonės pelningumo indikatorius. Parodo, kiek įmonės per laikotarpį uždirbto pelno tenka vienai apyvartoje esančiai paprastajai akcijai
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E)Akcijos rinkos kaina (laikotarpio pabaigoje) / Vienai akcijai tenkantis pelnas (EPS)
Šis rodiklis atspindi investuotojų sumokamą kainą už vieną įmonės uždirbto pelno eurą. Šis rodiklis yra labai universalus ir tinka lyginti ne tik to paties sektoriaus, tačiau ir visiškai skirtingas įmones
Dividendų mokėjimo koeficientas, %


Dividendų suma / Laikotarpio pelnas
Parodo, kokia įmonės laikotarpio pelno dalis skiriama mokėti akcininkams dividendais
Nuosavybės grąža (ROE), %Laikotarpio pelnas / Nuosavas kapitalas (laikotarpio pabaigoje)
Rodiklis, parodantis kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš kiekvieno akcininkų investuoto piniginio vieneto. Aukštesnė rodiklio reikšmė vertinama kaip geresnė
Turto grąža (ROA), %


Laikotarpio pelnas / Turtas (laikotarpio pabaigoje)
Parodo, kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš turto. Didesnė rodiklio reikšmė tapatinama su efektyvesniu turto panaudojimu
Likvidumo koeficientasTrumpalaikis turtas (laikotarpio pabaigoje) / Trumpalaikiai įsipareigojimai (laikotarpio pabaigoje)
Parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą

 

APB APRANGA ALTERNATYVIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ DERINIMAS

 

  • 168Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2207Darbuotojai
  • 90800Parduotuvių plotas m2
  • 326 mln.2023 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia