Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: [email protected]

Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2023 m. veiklą.

Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2.   Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3.   2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
2023 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.

5.   Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone 2024 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“.
5.2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2024 m. iki 75 000 EUR (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) plius PVM.
5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją.

Sprendimo projektas:
6.1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują įstatų redakciją.
6.2. Suteikti įgaliojimus Bendrovės Generaliniam direktoriui ar kitam jo tinkamai įgaliotam asmeniui pasirašyti naują įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui.
6.3. Pagrindiniai įstatų pakeitimai:

Pakeisti Įstatų 1.4. punktą ir išdėstyti jį taip:
„1.4. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, prekių ženklus. antspaudą, kuriame yra šie rekvizitai: „Lietuvos Respublika, Vilnius, Akcinė prekybos bendrovė „Apranga“

Papildyti Įstatų 6.9. punktą 7 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:
„7) metinį biudžetą.“

Papildyti Įstatų 7.8. punktą antru sakiniu ir išdėstyti jį taip:
„7.8. Bendrovės vadovas išduoda įgaliojimus savo kompetencijos ribose, prokūras. Bendrovės vadovas savo laikino nedarbingumo, komandiruočių, kasmetinių ar kitų atostogų metu savo vienasmeniu sprendimu turi teisę perįgalioti kitą bendrovės darbuotoją laikinai tuo metu vykdyti bendrovės vadovo pareigas.“

Kiti įstatų pakeitimai susiję su Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų pasikeitimu (įstatų projektas (visas keičiamų įstatų tekstas) pridedamas).

PRIDEDAMA:
- Konsoliduotas ir Bendrovės 2023 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
- Nepriklausomo auditoriaus išvada;
- 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
- Bendrovės įstatų projektas;
- Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801


Priedai


  • 168Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2207Darbuotojai
  • 90800Parduotuvių plotas m2
  • 326 mln.2023 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia