Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: [email protected]

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2022 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą.

Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2.   Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3.   2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
2021 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (2 priedas).

5.   Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2022 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 40 000 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6.   Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų valdybos kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (MG Investment, UAB), turintis daugiau nei 50 proc. balsų:

6.1. Darius Juozas Mockus
6.2. Vidas Lazickas
6.3. Ilona Šimkūnienė
6.4. Ramūnas Gaidamavičius
6.5. Gintaras Juškauskas (nepriklausomas valdybos narys)
6.6. Jonas Jokštys (nepriklausomas valdybos narys)

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Metines ataskaitos 2021 m.;
Priedas Nr. 2. 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr. 3. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801


Priedai


  • 168Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2207Darbuotojai
  • 90800Parduotuvių plotas m2
  • 326 mln.2023 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia