Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) informuoja, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba (toliau - LBPT) užbaigė tyrimą dėl Bendrovės buhalterinės apskaitos ir 2018 m. finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybės ataskaitos atitikties teisės aktams (toliau - tyrimas).

2020 m. vasario 3 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-20 nuspręsta netaikyti APB „Apranga“ poveikio priemonių.

Tačiau LBPT tyrimo metu nustatė pažeidimus, kuriuos rekomendavo atskleisti viešai:

1. Bendrovė 2018 m. ataskaitose nesilaikė 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 50 ir 51 straipsnių nuostatų bei 38 TAS „Nematerialusis turtas“ 97 ir 104 straipsnių nuostatų, nes ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs ir amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje, naudingo tarnavimo laikotarpiai buvo nustatyti trumpesni nei turto naudingumas;

2. Bendrovė 2018 m. ataskaitose nesilaikė 15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ 55 ir B21 straipsnių nuostatų, nes į apskaitą neįtraukė su prekių grąžinimu po ataskaitinių metų pabaigos susijusio turto ir įsipareigojimo, o visas pajamas už parduotas prekes į apskaitą įtraukė, neįvertinusi tikimybės, kad dalis prekių gali būti grąžinta jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Nors, ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs ir amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje, naudingo tarnavimo laikotarpiai buvo nustatyti trumpesni nei turto naudingumas, tačiau tikslios įtakos, kiek Bendrovės ir Grupės praėjusių laikotarpių sąnaudos buvo padidintos, o turto vertė sumažinta, nustatyti negalima. Bendrovės manymu, reikšmingos įtakos nebuvo. Bendrovė dar 2019 metais atsižvelgė į tuo metu vykstančio tyrimo metu aiškėjančius pažeidimus ir įgyvendino minimų 16 bei 38 TAS straipsnių nuostatas 2019 metų finansinėje apskaitoje. Bendrovė ketina ir toliau nuosekliai laikytis šių nuostatų reikalavimų.

Bendrovės manymu, nors ji nesilaikė 15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ 55 ir B21 straipsnių nuostatų, tačiau tai didelio poveikio bendrųjų pajamų bei finansinės būklės ataskaitoms neturėjo. Bendrovė dar iki tyrimo pradžios jau buvo nusprendusi laikytis aukščiau minimų 15 TFAS straipsnių nuostatų, jos bus įgyvendintos 2019 metų finansinėse ataskaitose.

Bendrovė ėmėsi priemonių ir metiniame pranešime už 2019 metus įgyvendins kitas LBPT rekomendacijas dėl tinkamo informacijos atskleidimo.

Taip pat LBPT rekomendavo atskleisti informaciją, kad Bendrovės valdybos dabartinė sudėtis (neturint nepriklausomų narių) negali užtikrinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) nuostatų, susijusių su sandorių su susijusia šalimi, tinkamo įgyvendinimo. Kaip ir rekomendavo LBPT, Bendrovė dės pastangas kaip įmanoma greičiau per protingą terminą, nelaukiant šios valdybos kadencijos pabaigos, užtikrinti ABĮ reikalavimų laikymąsi.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

  • 186Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93800Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia